Smoothie z banana i melona

03:18

 S k ł a d n i k i: (dla 2 osób) 

- 2 banany
- 0,5 melona

S p o s ó b   p r z y g o t o w a n i a:

miksujemy obrane i pokrojone owoce ;)

podobne posty

0 komentarze